LeftRight

Видео


Bobby Yeah is a BAFTA-nominated stop motion animated short film written, directed and animated by Robert Morgan. It was made independently and completed in 2011. It has screened at numerous international film festivals, including The Sundance Film Festival.


Артистът Лиса Парк показа интересна форма на изкуство. Представлението й се нарича Eunoia. Името произлиза от гръцката дума eu – добре + nous – съзнание, и означава “красива мисъл”.

Лиса използва 48 съда с вода, вдъхновени от 48 емоции. Съдовете реагират на емоционалните мозъчни вълни, излъчени от тялото й и разчетени от специални сензори. За целта се използва електроенцефалограма (ЕЕГ), която регистрира мозъчните импулси. Уредът (електроенцефалограф) измерва честотите на мозъчната дейност на Лиса (Алфа, Бета, Гама, Тета), като ги свързва със състоянието на съзнанието й.

Събраните ЕЕГ данни се превеждат в реално време със софтуерни програми, за да модулират вибрациите на звука. ЕЕГ изпраща информацията от мозъчната дейност на артиста за обработка (Processing), която е свързана с Max/MSP, за да получава данни и да генерира звук от Reaktor.

За пърформанса тя казва:

Вярвам, че човешките емоции идват със съответните вълни от енергия, които ние носим в себе си. Те усещат моите вибрации, все едно енергията ми е тяхното ехо.

Вижте във видеото как Лиса Парк поставя вътрешните си борби на показ в красива изложба от геометрична вода.

Колкото по-ясно разбереш себе си и емоциите си, толкова повече обикваш това, което е.
Барух Спиноза