LeftRight

Разкази


Колкото и изморен да бях от изминалия работен ден, вечерта беше най-приказното време в моят скучен
живот. Всяка нощ в един и същи час се измъквах тихо през балкона на спалнята и отивах на нашето
място. Надя вече беше там, поне от десет – двадесет минути, чакаше сама в тъмното. Винаги го
правеше. Веднъж ми стана интересно и се запитах защо? Аз отидох също по-рано и се скрих зад едно
дърво. Тя пристигна, остави си чантата на тревата и седна. Толкова спокойна. Беше облечена в бяло,
обичаше да носи бяло и в тъмното имах чувството, че виждам някоя фея от приказките. Стоях и я
наблюдавах. Луната леко проблясваше в реката до краката й, само колко вълшебна картина.


Игра мога да нарека, това което правя от време на време със съзнанието си.
Да, определено е любимата ми „игра“. Обичам да се скитам дълбоко в него, надзъртайки и зад най-мъничките кътчета скрита самотна красота. Виждам толкова прах и отрова, че понякога свят да ти се завие и все пак се чувствам свободен. Освободен от нервите, кризите, мръсотията. Обожавам полета, чувствам как примката я няма. Крилата ми са отново разцъфнали, като ранни бели рози, пиещи сутрешната лятна роса.

Веднъж пътувах далеч и видях тъмни, разядени и гнили чувства. Запитах се, колко далеч могат да стигнат? Пътувах с дни, месеци, години и нямаха край. Тогава си рекох, това тук всичко да бъде изгорено и сринато до основи, сравнено със земята по която стъпват децата ми. Не го искам в моя Свят! Чуждата болка е прекалена за да има и моя там. Простих, затворих очи и всичко рухна в пепел от лъжи, злоба и мечтана красота. Умря една част от мен. По голямата, готова да се създаде отново.


– По колко пъти на ден ти се гади?
– Седемнайсе, що? На тебе по колко пъти на ден ти се чука докторе?
– Знаеш много добре, че тази информация ми е необходима за изследването. Така, че ще те помоля да си максимално сериозен този път.
– Ох престани да блъскаш с ключовете! Дразниш ме, РАЗБИРАШ ЛИ?
– Изнервен ли се чувстваш? Кое те нерви най-много?
– ХАХАХА .. знаеш ли кое ме НЕРВИ най-много?? В коридора има една лампа, вечер след 8 часа започва да премигва и издава онзи шибан звук бъззззззз бъззззззз. Бърка ми в мозъка.


Събудих се в огромна тъмна стая, на която тавана беше прокапал. Целият бях мокър, имах чувството, че влагата вече прояжда костите ми. Почти не можех да движа ръце и крака. Премръзнали, едва усещах пръстите ми. Дадох всичките си сили за да се повдигна леко. Огледах се и видях, че не съм сам в стаята. До мен лежаха няколко човека, които ме гледаха изплашени до смърт, но напълно парализирани. Долавях миризмата на разложено…Тя беше навсякъде около мен, отвратителна, силна и проникваше направо през кожата.


Плахо се приближих до нея и седнах. Тя не извърна поглед дори, все така гледаше в нищото. Не знаех какво да кажа, толкова бях объркан от поведението й през последните дни, сякаш беше чужда за мен, друг човек, непознат. Знаех, че нещо се е случило и усещах как цялото ми същество крещеше в запалени мисли прегарещи и малкото здрави нерви, които ми бяха останали.


Мъката се разля по цялото ми тяло, като бурна река на всички страни, заливаща и най-тихите мисли, мирни, плътни, сбъднати, защото това търсех, а всъщност истината беше, че не исках да го намирам. Вечерите ми на въпроси свършваха тук и сега, пред мен. Отчаяние на пропаднал дух, очи изпълнени с изпепелени надежди.

Знаех, че това е краят на моята борба. Стоях прав известно време и след това тялото ми рухна. Паднах на колене и сълзите ми започнаха да се стичат по лицето, което искаше единствено да те види за последен път. По устните, които искаха да целунат твоите, а това вече никога нямаше да се случи, защото ти беше мъртва. Вплетена в гроб, който аз бях неспособен да разплета…


Имах едно – две неща, които така или иначе не можах да напиша.. Тези дни бях в застой, а сметките ми нямаше как да се платят сами. Ако скоро не измислех нещо интересно, щях да затъна до шия в заеми.


Той се надяваше, че касетофона все още работи. Беше един от онези малките преносими касетофончета, често използвани в училищата и библиотеките. Теди дори не разбра иронията на своето действие – Енджи всъщност беше тази, която го беше купила за него. Той почисти ръба на касетофона от космите и кръвта по него и отчаяно въздиша: „Майка сигурно няма да ми дава да гледам телевизия“, след като погледна бъркотията, която беше станала.


От другата страна на вратата се дочу едва доловим звук от тромпет. Седемте тихи ноти се разнесоха сякаш от далеч, като безплътна сянка на сребърен дух, ако, разбира се, сенките биха могли да бъдат изградени от звук.